שאיבת בורות ביוב

שאיבת בורות ביוב שמספקת חברת ים צילום צנרת בע"מ הינה שירות חיוני הנדרש באופן תקופתי ללקוחות פרטיים, עסקיים וציבוריים. ללא תחזוקה שוטפת זו, בורות הביוב נוטים להיסתם, לעלות על גדותיהם ולהפוך למפגע סביבתי חמור.

 

הצורך בשאיבת בורות ביוב

 בור ביוב הינו נקודה מרכזית שאליה מגיעים מי הקולחין של מערכות ביוב ביתיות. מערכות אלו נדרשות לעמוד כל הזמן בעומסים ומועדות לעיתים קרובות לסתימות, העלולות להגיע גם לבור הביוב. מצבים אלו גורמים לעליית מי הביוב מהבור והצפת הסביבה במים מזוהמים ועומדים. במקרים אלו יש חשיבות רבה לאיתור הסתימה ופתיחתה באמצעות ציוד מתאים. כמו כן, יש להקפיד על שאיבה ושטיפה תקופתית של בורות הביוב, המסייעת במניעת סתימתן של תשתיות אלו.

 

אופן שאיבת בור ביוב

שאיבת בור ביוב נדרשת הן כפעולת תחזוקה שוטפת, הן במקרים של סתימות וכן עבור איתור של תקלות אחרות במערכת הביוב. השאיבה עצמה מבוצעת באמצעות מיכל מיוחד וגדול שמי השופכין נשאבים אליו בלחץ מאוד גבוה. תוך כדי שאיבת השופכין המערכת גם שוטפת את בור הביוב ומנקה אותו. לאחר מכן, את מי הביוב שנאספו מעבירים לאתר פסולת מורשה על ידי הרשות המקומית.

 

לשירותי שאיבת בורות ביוב

להזמנת שירות יעיל ומקצועי לשאיבת בורות ביוב, ולקבלת מידע נוסף וייעוץ מקצועי בנושא, צרו קשר עם חברת ים צילום צנרת בע"מ בטלפונים 02-5366633 ו- 053-7475755.